Každá sobota, 19:00, v modlitebni BJB Nesvady

1.4. Aktivitkami k lepšiemu poznaniu hriechu

Náplňou poslednej mládeže boli aktivitky spojené s témou hriechu. Jej cieľom bolo vytvoriť vhodné podmienky na študovanie veršíkov o hriechu a povzbudiť rozmýšľanie o ňom a o tom, aký k nemu máme postoj. Po mládeži sa vo veľkej sále rozbehol riadny koncert, ktorý trval mimoriadne dlho.

Keďže tento mesiac budeme mať až dvakrát možnosť stretnúť sa s niekým, kto šiel dobrovoľne slúžiť do inej krajiny a venovať svoj čas druhým, verím, že sa nad tuto témou budeme viacerí zamýšľať. Svoj postoj môžete vyjadriť v dotazníku napravo - boli by ste ochotní stať sa misionárom, resp. slúžiť pre druhých ľudí?

Hriech je jeden z najdôležitejších biblických pojmov a jeho obsah sa prehlboval podľa toho, ako rástlo povedomie zvrchovanosti, svätosti z lásky Božej a záväznosti zmluvy s Bohom. (A. Novotný)

Aktivitka I. - čo hovorí o hriechu Biblia?
 Predtým, ako mládežníci dostali malé záložky so základnými pohľadmi Biblie na hriech, mali príležitosť sami si vyhľadať a pospomínať, čo píše o hriechu Biblia. Na záver mali "hlasovať" za ten veršík, ktorý pre nich "najviac hovoril do života", alebo dá sa tak povedať - ktorý sa im najviac páčil. 


Pre prvú skupinu to bol verš Rim 5/8 
"...ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme ešte boli hriešni..."

Pre druhú skupinu to bola 4. M 5/6-7
"...ak muž alebo žena spácha nejaký hriech, ktorým sa človek spreneverí Hospodinu, tá osoba sa previní, nech vyzná svoj spáchaný hriech."-napriek tomu, že každá skupina mala nájsť 7 veršíkov, obe skupiny našli úplne rozdielne verše a ani jeden verš nemali rovnaký. Snáď nám tie malé záložky trochu pomôžu rozlíšiť zameranie tých nespočetných pohľadov a popisov hriechu. 

Verše 1. skupiny : Matúš 7/3-5; Matúš 18/15; Ján 16/9; Rim 7/25; Hebrejom 12/4; Rim 5/8; 2. Kor 5/21; Ž 5/6b

Verše 2. skupny : Jakub 3/14; 1. Tim 6/10; 4. M 5/6-7; 3. M 4/13; 3. M 18/20; 5. M 4/19; Ž 101/5

Aktivitka II. - čo si myslím ja o hriechu?
Táto aktvitka bola vlastne prvá, ale jej analýze je venované väčšie množstvo priestoru. Mládežníci vypĺňali mini dotazníček, kde mali označiť, či dané veci pre nich predstavujú hriech a či si myslia, že aj Biblia o tých veciach hovorí ako o hriechu. Síce na štatistické spracovanie bol malý počet respondetov a výsledky rozhodne nie sú úplne reprezentatívne, predsa na niečo poukazujú. 

Zo všetkých vecí, sa väčšina mládežníkov zhodla len v tom, že nenávisť voči druhej osobe (100%)  a klamstvo (87%) sú v Biblii uvádzané ako hriech. 

V mnohých veciach si mládežníci neboli istí, či to je hriech, alebo nie, resp. uznávali možnosť, že niekedy to hriech môže byť a niekedy nie - najviac čiernych bodov však získalo zabitie v návale zlosti (87%). 

Zaujímavé je aj to, že vyše 1/3 ľudí si myslí, že podľa Biblie zmýšľanie o druhých v zlom je  hriech, ale podľa ich vlastného názoru, to hriech nie je. Taktež sú si všetci istí, že nenávisť voči druhej osobe je v Biblii uvádzaná ako hriech, ale ľudí, čo to nazoaj považujú za hriech je o niečo menej. 

Krádež je podľa 75% opýtaných hriechom, ale krádež myšlienky je hriechom iba pre 56 %.  

Celkovo sa dá povedať, že sú veci, ktoré Biblia popisuje podľa nás ako hriech, ale my sami si nemyslíme, alebo si nie sme istí, či to naozaj hriechom je. Výnimkou je zabitie v sebaobrane, o ktorom si naopak 37 % ľudí myslí, že síce to v Biblii nie je spomínané ako hriech, ale podľa nich to hriechom je. 

Len u 65% ľudí sa zhodovalo to, čo považovali za hriech s tým, čo si mysleli že aj Biblia uvádza ako hriech. Možno túto tému raz rozoberieme, už keď budeme mať presné info o tom, čo z tých vecí sa naozaj v Biblii ako hriech spomína. A také samoštúdium so zameraním na túto tému by rozhodne nebolo na škodu. Celkovo by sme sa mali viac povzbudzovať k štúdiu Božieho Slova, keďže sme si nie všetci boli istí tým, že či Biblia píše o krádeži a klamstve ako o hriechu. Rozhodne máme medzery, ktoré treba dopĺňať :)

Tretia aktivitka spočívala v zamýšľaní sa nad tým, čo je v našich životoch momentálne najväčšoui prekážkou na ceste k Bohu. Tieto podnety boli odovzdané mládežníckemu tímu, ktorý sa za ne, a za nás bude modliť. 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára